Furahakören r.f.

Sedan augusti 2002 är Furahakören en registrerad förening. Då man blir aktiv medlem i kören blir man efter en tid också medlem i Furahakören r.f. sedan styrelsen beslutit om intagande. Föreningen har två olika medlemskap, ordinarie och understödande medlem. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 20€ och för understödande medlem 15€. Furahakören r.f.:s verksamhetsår är 1.9 till 31.8.

Styrelsen

* Alina Blomberg, ordförande
* Veronica Nordman, viceordförande
* Niina Kallio, sekreterare
* Mikaela Ranta, kassör

* Ilkka Haukilahti, styrelsemedlem
* Anna-Maria Böckelman, suppleant