Utlandsresor

En viktig verksamhetsform för Furahakören är utlandsresorna. Under våra resor bekantar vi oss med Finska missionssällskapets arbetsfält runt om i världen och lär oss mera om livet i andra länder. Samtidigt får vi också möjlighet att lära oss nya sånger att ta med oss hem. Kören gör en längre utlandsresa ungefär vart femte år. Välj en länk och läs mera om våra resor!