Inspelningar

Under sina mer än 30 verksamhetsår har Furahakören gjort ett flertal inspelningar som getts ut som LP-skiva, kasett eller CD-skiva. Körens senaste skiva utkom i i början av Finska Missionssällskapets jubileumsår 2009 och är en samproduktion med Finska Missionssällskapets övriga körer.