Tuma evangeli - Sänd evangelium

kassett

Sida A

1. Tuma, Tum' evaangeli
2. Tse aana ya Kalunga
3. Baba zvino uyai pano
4. Hosana
5. Påsksång
6. Jesu mupenyu
7. Ushautem majim
8. Vihuda leolam
9. Afrikansk folksång
10. Son of the carpenter
11. Gud du gav oss en jord att förvalta


Sida B

1. Fader i himlen
2. Som när ett barn kommer hem om kvällen
3. Lovsång till kärleken
4. Jesus din ljuva förening att smaka
5. Blott en dag
6. Bred dina vida vingar
7. Fäbodspsalm från Dalarna
8. Jesus är min vän den bäste
9. Utöver alla gräns