TUMAINI

Sånger om hopp - Lauluja toivosta - Songs of hope

2004 CD

Tumaini är swahili och betyder hopp, önskan, tro övertygelse eller förväntan. Sångerna på TUMAINI är sånger om hopp för att de berättar det glada budskapet om J esus Kristus . Det budskapet ger hopp för hela världen och i varje människas liv - ett hopp som lever trots alla svårigheter. Vi vill genom sångerna på skivan vara med om att föra budskapet vidare, på många språk och med uttrycksmedel hämtade från många kulturer. Sångerna är ordnade i form av en gudstjänst, en Hoppets mässa. I gudstjänsten får vi vila i en helhet som är större än vi själva och tillsammans öva oss att hålla fast vid vårt hopp. Skivan innehåller sånger från Afrika, Latinamerika och Europa.

Skivan finns att få till priset 20 euro. Skivan distribueras av Furahakören samt FG-Naxos. Läs Camilla Cederholms recension (pdf) av skivan.

1. Siph'amandla Nkosi, Lyssna! (mp3-format)
2. Nilifurahi
3. Kyrie
4. Gloria a Dios en las alturas
5. Kom till oss nu
6. Asisenzenina?
7. Nzamuranza
8. Mfurahini
9. Shut de do
10. Take, O take me as I am
11. Te alabaré, Señor
12. Santo
13. Lord of life, we come to you
14. Måltidssång
15. Den signade dag
16. Iyaloo Kalunga