Furahakören på besök?

Välkommen att boka Furahakören för ett besök i din församling! Furahakören är Finska Missionssällskapets svenskspråkiga ungdoms- och familjekör. Furahakören är en resande kör som besöker församlingar, främst i Borgå stift, för att sprida vidare den glädje som kyrkans Herre ger.

Ett besök av Furahakören kan ge ny inspiration i församlingens...

Missionsliv

Furahakören sjunger sånger från kristna kyrkor i olika länder och kulturer. Genom det vill vi inspirera till delaktighet i Kristi världsvida kyrka och till stöd för missionsarbetet, vars mål är att sprida evangeliet dit den inte nått och stärka det kristna vittnesbördet där det finns.
Vi vill utforma de tillfällen där vi framträder enligt församlingens önskemål, och samarbetar gärna med församlingens missionsansvariga, besökande missionsarbetare och andra resurser.

Musikliv

Ett framträdande av Furahakören är en färgklick i församlingens musikutbud. Förutom att uppträda själva lär vi gärna ut våra sånger, så att de blir kvar efter vårt besök.

Gudstjänstliv

Furahakören medverkar gärna vid församlingens högmässa, eller vid en annan gudstjänst, t.ex. en kvällsmässa. Körens sånger kan användas både som allsånger och som framföranden.

Programalternativ

På körens besök till församlingar har programmmet ofta varit nån av dessa:

 • En kyrkokonsert med missionstema (t.ex. lördag kväll) 
  Mellan sångerna talar körmedlemmar både allmänt och personligt om mission.
 • Medverkan vid söndagens högmässa
 • Medverkan vid missionslunch eller kyrkkaffe (efter högmässan)
  Programmet utformas som vid en kyrkokonsert med missionstema, men kortare.
 • Medverkan vid något annat slags missionstillfälle i församlingen
 • Ett besök till en anstalt, t.ex. ett åldringshem (t.ex. lördag eftermiddag)

Furahakören vill utveckla sin verksamhet så att den kan tjäna församlingarna ännu bättre än tidigare, och vill därför söka nya former för sina bidrag till församlingens liv. I tillägg till de redan beprövade formerna erbjuder kören också:

 • En körverkstad (t.ex. lördag eftermiddag). Verkstaden kan riktas till församlingarnas körer och till andra intresserade. Verkstaden mynnar ut i att verkstadskören medverkar vid en konsert eller vid en kvällsmässa eller vid en konfirmandlektion om mission. En verkstad kan ge ny repertoar:
  • afrikansk, latinamerikansk och asiatisk musik
  • ”stillhetsmusik” från Ionakommuniten och Taizé
  • annan musik enligt församlingens önskemål.
  • En verkstad kan väcka körintresset hos nya sångare.
 • En kvällsmässa (t.ex. lördag kväll) Mässan utarbetas i samarbete med församlingens medarbetare, med en mera experimenterande användning av sånger i olika stilar än i högmässan.
 • En konfirmandlektion om mission – enligt särskild överenskommelse (t.ex. lördag). Konfirmandlektionen innehåller både missionsinformation och sångverkstad.

Körens program, inklusive konserter, gudstjänster och verkstäder kommer att inordnas i
en temahelhet per kalenderår. Temat år 2009 är kyrkans missionsarbetes 150-årsjubileum. Inom ramen för det temat framför vi och lär ut sånger från en mässhelhet, som ges ut på Finska Missionssällskapets körers gemensamma jubileumsskiva. I våra framträdanden under jubileumsåret vill vi lyfta fram både missionsarbetets historia, dess nutid och dess framtid.

Furahakören gör församlingsbesök under veckoslut, ca.1 gång per månad under höstterminen och vårterminen. Boka gärna Furahakören för en lördag eller söndag i din församling, eller i samarbete med en grannförsamling, eller inom en samfällighet.
Kören bokas via Charlotte Steffansson, bokningsansvarig på Finska Missionssällskapet. Kontakta henne eller körens dirigent Fiona Chow, för att i samarbete utarbeta sådana tillfällen att körens besök i församlingen blir till glädje och nytta.

 

Charlotte Steffansson, bokningsansvarig på Finska Missionssällskapetcharlotte.steffansson[snabel-a]finskamissionssallskapet.fi, tel. 020 7127 282
Fiona Chow, dirigent
furahadirigent@gmail.com, 045 101 5360