Bokningspraxis

Furahakörens medlemmar bor i olika delar av Svenskfinland. Detta medför att kören inte kan samlas till veckovisa övningskvällar, utan istället samlas vi ett veckoslut per månad för både uppträdanden och övning. Dessa körveckoslut bokas till största delen av församlingar i Borgå stift. Vanligast är att vi besöker två närliggande församlingar, den ena på lördagen och den andra på söndagen.
De församlingar som bokat oss står för körens uppehälle under den tid kören vistas i församlingen. Därtill erlägger församlingen ett arvode för att täcka körens resekostnader. Detta arvode är inte det samma som körens resekostnader för just den körhelgen utan ett utjämnat värde baserat på hela årets resekostnader. Detta för att alla församlingar ska kunna boka kören till samma pris.

Exempelprogram

Resa till Österbotten

Fredag
Start från Helsingfors på fredag efter arbetsdagens slut. Ankomst till församlingen vid midnatt. Kvällste och inkvartering.
Lördag
8.30 Frukost
Övning under förmiddagen.
12.00 Lunchpaus
14.00 Musikverkstad/Åldringshemsbesök
16.00 Övning i konsertutrymmet
17.30 Middag
19.00 Konsert (musikverkstadsdeltagarna medverkar)
Söndag
7.30 Frukost
8.30 Övning i kyrkan
10.00 Gudstjänst
11.30 Missionslunch där kören uppträder

Resa till södra Finland

Lördag
Start från Helsingfors på lördag morgon
Ankomst och övning under förmiddagen.
12.00 Lunch
14.00 Musikverkstad/Åldringshemsbesök
16.00 Övning i konsertutrymmet
17.30 Middag
19.00 Konsert (musikverkstadsdeltagarna medverkar)
Söndag
7.30 Frukost
8.30 Övning i kyrkan
10.00 Gudstjänst
11.30 Missionslunch där kören uppträder

Praktiska arrangemang
Kören har sitt instrumentförråd i Finska Missionssällskapets utrymmen i Helsingfors. Därför startar körbussen därifrån. Om den församling som besöks ligger på rimligt köravstånd från Helsingfors (läs: södra Finland) kan starten ske på lördag morgon. Om församlingen ligger längre bort måste starten ske redan på fredag och kören sedan inkvarteras av den församling som besöks.
Eftersom kören också övar i samband med körhelgerna måste det reserveras tid och utrymme för det i programmet.
Vid uppträdanden i södra Finland bör söndagens program avslutas så att korister som reser norrut med tåg hinner till tåget som avgår kl. 16 från Åbo/H:fors. På motsvarande vis måste söndagens program i Österbotten avslutas så att korister som reser från Tammerfors till Åbo med tåg hinner med 18-tåget.